Kwartierstaat van Aaltje Baukes van der Velde

Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Aaltje Baukes van der Velde, geboren op 18-03-1892 in Oudkerk. Aaltje is overleden op 15-11-1973 in Ferwerd, 81 jaar oud. Zij is begraven op 19-11-1973 te Wanswerd.
Zij trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1917 in Ferwerderadeel met Lippe Johannesz van der Laan, geboren op 19-04-1890 in Wanswerd a.d. Streek. Lippe is overleden op 16-11-1977 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Hij is begraven op 19-11-1977 te Wanswerd.

Generatie 2 ( ouders )

2 Bauke Gerbens van der Velde, geboren op 20-04-1864 in Ferwerd. Bauke is overleden op 20-07-1942 in Wanswerd a.d. Streek, 78 jaar oud. Hij is begraven op 23-07-1942 te Oudkerk.
Hij trouwde op 25 jarige leeftijd op 23-11-1889 in Tietjerksteradeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
3 Jitske Hendriks van der Meer, 35 jaar oud, geboren op 24-12-1853 in Tietjerk. Jitske is overleden op 05-03-1945 in Wanswerd a.d. Streek, 91 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-1945 te Oudkerk.

Generatie 3 ( grootouders )

4 Gerben Joukes van der Velde, geboren op 07-04-1828 in Ferwerd. Gerben is overleden op 04-05-1903 in Ferwerd, 75 jaar oud.
Hij trouwde op 23 jarige leeftijd op 17-05-1851 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
5 Aaltje Dirks Kalma, 21 jaar oud, geboren op 15-04-1830 in Wanswerd. Aaltje is overleden op 02-01-1915 in Ferwerd, 84 jaar oud.
6 Hendrik Jans van der Meer, geboren op 18-04-1821 in Goutum. Hendrik is overleden op 03-10-1909 in Huizum, 88 jaar oud. Hij is begraven op 06-10-1909 te Hempens.
Hij trouwde op 22 jarige leeftijd op 17-05-1843 in Leeuwarden. Het huwelijk werd aangegaan met:
7 Fokje Piers Bottinga, 25 jaar oud, geboren op 10-10-1817 in Leeuwarden. Fokje is overleden op 25-09-1903 in Huizum, 85 jaar oud. Zij is begraven te Hempens.

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Jouke Gerbens van der Velde, geboren op 14-11-1802 in Ferwerd. Hij is gedoopt op 05-12-1802 in Ferwerd. Jouke is overleden op 10-01-1871 in Ferwerd, 68 jaar oud.
Hij trouwde op 24 jarige leeftijd op 24-05-1827 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
9 Antje Gerbens Broekens, 21 jaar oud, geboren op 03-02-1806 in Hallum. Zij is gedoopt op 09-03-1806 in Hallum. Antje is overleden op 25-06-1869 in Ferwerd, 63 jaar oud. Zij is begraven op 12-07-1869 te Ferwerd.
10 Dirk Bouwes Kalma, geboren op 04-10-1793 in Boksum. Hij is gedoopt op 03-11-1793 in Boksum. Dirk is overleden op 31-05-1834 in Wanswerd, 40 jaar oud.
Hij trouwde op 23 jarige leeftijd op 12-05-1817 in Ferwerderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
11 Dieuwke Dirks Talsma, 20 jaar oud, geboren op 10-09-1796 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 09-10-1796 in Wanswerd. Dieuwke is overleden op 28-10-1859 in Wanswerd, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1859.
12 Jan Hendriks van der Meer, geboren op 26-05-1797 in Wijns. Hij is gedoopt op 25-06-1797 in Wijns. Jan is overleden op 16-07-1886 in Tietjerk, 89 jaar oud.
Hij trouwde op 23 jarige leeftijd op 10-06-1820 in Idaarderadeel. Het huwelijk werd aangegaan met:
13 Talkje Meines Terpstra, 24 jaar oud, geboren op 24-12-1795 in Warstiens. Zij is gedoopt op 10-01-1796 in Warstiens. Talkje is overleden op 20-03-1875 in Huizum, 79 jaar oud.
14 Pier Piers Bottinga, geboren op 15-08-1793 in Lekkum. Hij is gedoopt op 01-09-1793 in Lekkum. Pier is overleden op 21-04-1871 in Marssum, 77 jaar oud.
Hij trouwde op 23 jarige leeftijd op 18-05-1817 in Leeuwarden. Het huwelijk werd aangegaan met:
15 Jitske Abrahams Kroodsma, 22 jaar oud, geboren op 17-10-1794 in Miedum. Zij is gedoopt op 16-11-1794 in Lekkum. Jitske is overleden op 17-03-1873 in Marssum, 78 jaar oud.

Generatie 5 ( betovergrootouders )

16 Gerben Kornelis van der Velde, geboren op 06-02-1774 in Ferwerd. Hij is gedoopt op 13-03-1774 in Ferwerd. Gerben is overleden op 05-11-1846 in Ferwerd, 72 jaar oud.
Hij trouwde op 19 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-11-1793 in Ferwerd met:
17 Trijntje Jans van Dijk, geboren op 02-10-1774 in Ferwerd. Zij is gedoopt op 23-10-1774 in Ferwerd. Trijntje is overleden op 13-01-1852 in Ferwerd, 77 jaar oud.
18 Gerben Aedes Broekens, geboren op 14-01-1778 in Hallum. Hij is gedoopt op 15-02-1778 in Hallum. Gerben is overleden op 01-10-1839 in Ferwerd, 61 jaar oud.
Hij trouwde op 20 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1798 in Hallum met:
19 Sjoerdtjen Martens Kamstra, geboren op 14-02-1774 in Ternaard. Zij is gedoopt op 13-03-1774 in Ternaard. Sjoerdtjen is overleden op 18-02-1850 in Ferwerd, 76 jaar oud.
20 Bouwe Dirks Kalma. Hij is gedoopt op 27-02-1735 in Rauwerd. Bouwe is overleden op 23-04-1811 in Boksum, 76 jaar oud.
Hij 4 met:
21 Sydske Lubberts Feenstra, geboren in 1766 in Twijzel. Sydske is overleden op 22-04-1830 in Wanswerd, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1830.
22 Dirk Baukes Talsma, geboren op 13-09-1760 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 22-03-1789 in Wanswerd. Dirk is overleden op 08-06-1813 in Wanswerd, 52 jaar oud.
Hij trouwde op 19 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-01-1780 in Wanswerd met:
23 Meiltje Jans, geboren op 07-08-1757 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 04-09-1757 in Wanswerd. Meiltje is overleden op 24-04-1809 in Wanswerd, 51 jaar oud.
24 Hendrik Jans, geboren op 18-03-1770 in Wijns. Hij is gedoopt op 29-07-1770 in Wijns. Hendrik is overleden op 05-07-1806 in Wijns, 36 jaar oud. Hij is begraven op 08-07-1806 te Wijns.
Hij trouwde op 24 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-11-1794 in Britsum met:
25 Geertje Wopkes, geboren op 17-03-1773 in Britsum. Zij is gedoopt op 18-04-1773 in Britsum. Geertje is overleden op 26-08-1828 in Warga, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1828.
26 Meine Aesges. Hij is gedoopt op 04-03-1753 in Warga. Meine is overleden op 22-05-1810 in Warstiens, 57 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1795 in Warstiens met:
27 Wytske Abes Oevering, geboren op 08-03-1773 in Warga. Zij is gedoopt op 21-03-1773 in Warga. Wytske is overleden op 13-12-1856 in Warga, 83 jaar oud.
28 Pier Thomas. Hij is gedoopt op 19-03-1752 in Oudkerk. Pier is overleden op 26-04-1808 in Jelsum, 56 jaar oud. Hij is begraven op 27-04-1808 te Jelsum.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-10-1785 in Oudkerk met:
29 Fokje Annes, geboren in 1761 in Deinum. Fokje is overleden op 15-06-1831 in Leeuwarden, 70 jaar oud.
30 Abraham Sytses, geboren op 18-09-1764 in Warga. Hij is gedoopt op 23-09-1764 in Warga. Abraham is overleden op 15-09-1808 in Oude Miede/Suawoude, 43 jaar oud.
Hij trouwde op 25 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-06-1790 in Suawoude met:
31 Wopkjen Hendriks Allema, geboren op 17-10-1766 in Suawoude. Zij is gedoopt op 14-12-1766 in Suawoude. Wopkjen is overleden op 27-12-1838 in Tietjerk, 72 jaar oud.

Generatie 6 ( oudouders )

32 Cornelis Gerbens van der Velde. Hij is gedoopt op 01-10-1747 in Ferwerd. Cornelis is overleden op 14-03-1824 in Ferwerd, 76 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1769 in Holwerd met:
33 Aukje Beens (Berends). Aukje is overleden vr 1811 in Ferwerd.
34 Jan Joukes van Dijk, geboren in 1734. Jan is overleden op 23-08-1820 in Ferwerd, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1820.
Hij trouwde op 39 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-05-1773 in Ferwerd met:
35 Aukje Watses. Zij is gedoopt op 23-02-1738 in Ferwerd. Aukje is overleden.
36 Aede (Ede) Jans Broekens. Hij is gedoopt op 18-09-1729 in Hallum. Aede is overleden vr 05-1816, ten hoogste 86 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-11-1766 in Hallum met:
37 Ybeltje Gerbens. Zij is gedoopt op 04-09-1740 in Anjum. Ybeltje is overleden op 16-05-1816 in Hallum, 75 jaar oud.
38 Marten Hendriks. Marten is overleden in 1792 in Ternaard.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-12-1756 in Ternaard met:
39 Antje Jans
40 Dirk Karstes Kalma, geboren omstreeks 1686 in Kollum?. Dirk is overleden omstreeks 1752 in Boksum, ongeveer 66 jaar oud.
Hij trouwde op ±29 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1715 met:
41 Akke Jetses Wobma, geboren in Mantgum. Akke is overleden omstreeks 1777 in Boksum?.
42 Lubbe(rt) Reinders, geboren in Noorderdragten?. Lubbe(rt) is overleden vr 1822.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-05-1752 in Hardegarijp met:
43 Hinke (Riemke, Renske) Aukes
44 Bauke Dirks, geboren omstreeks 1734 in Bartlehiem. Bauke is overleden op 02-06-1762 in Wanswerd, ongeveer 28 jaar oud.
Hij trouwde op ±22 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1756 met:
45 Vroukje Harmens, geboren in 1739. Zij is gedoopt op 29-03-1739 in Wanswerd. Vroukje is overleden op 10-07-1794 in Wanswerd, 55 jaar oud.
46 Jan Jansen (de) Draijer, geboren omstreeks 1715 in St. Jacobiparochie. Jan is overleden op 17-04-1789 in Wanswerd, ongeveer 74 jaar oud.
Hij trouwde op ±38 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-10-1753 in Wanswerd met:
47 Aaltje Meiles, geboren in Jelsum? Oudwoude?. Aaltje is overleden op 02-03-1793 in Wanswerd.
48 Jan Jacobs. Hij is gedoopt op 22-09-1715 in Veenwouden. Jan is overleden omstreeks 1777 in Wijns, ongeveer 62 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-04-1740 in Akkerwoude met:
49 Aagtje (Aukjen) Jacobs. Zij is gedoopt op 26-07-1722 in Buitenpost. Aagtje is overleden in 1799 in Wijns, 77 jaar oud.
50 Wopke Pyters. Hij is gedoopt op 23-01-1735 in Cornjum. Wopke is overleden vr 1796, ten hoogste 61 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-10-1755 met:
51 Trijntje Romkes. Zij is gedoopt op 26-03-1731 in Hardegarijp. Trijntje is overleden in 1803, 72 jaar oud.
52 Aesge Meines, geboren omstreeks 1720 in Warstiens. Aesge is overleden omstreeks 1765 in Warstiens, ongeveer 45 jaar oud.
Hij trouwde op ±30 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-01-1750 in Warga met:
53 Floriske Sytses. Zij is gedoopt in 03-1717 in Hempens. Floriske is overleden op 16-08-1806 in Warstiens, 89 jaar oud.
54 Abe Sijmens (Simons) Oevering, geboren op 04-06-1733 in Warga. Abe is overleden op 06-05-1814 in Warstiens, 80 jaar oud.
Hij trouwde op 33 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-05-1767 met:
55 Talkje Ypes. Zij is gedoopt op 27-09-1744 in Suameer. Talkje is overleden op 09-12-1828 in Warstiens, 84 jaar oud.
56 Thomas Jelles. Hij is gedoopt op 30-06-1726 in Wijns. Thomas is overleden in Oudkerk, 76 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-1802 te Wijns.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-04-1750 in Wijns met:
57 Antje Piers, geboren omstreeks 1730 in Wanswerd. Antje is overleden na 1802, ongeveer 72 jaar oud.
58 Anne Fokkes. Anne is overleden in 1768 in Deinum.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-05-1757 in Deinum met:
59 Doetje Fokkes, geboren omstreeks 1736 in Huins?. Doetje is overleden in 1801 in Deinum, ongeveer 65 jaar oud.
60 Sytse Claasses. Hij is gedoopt op 16-09-1731 in Hempens. Sytse is overleden in 1804 in Hempens, 73 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-07-1762 in Warga met:
61 Antje Abrahams. Antje is overleden vr 1778.
62 Hendrik Alles. Hij is gedoopt in 1735 in Suameer. Hendrik is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1797 te Suawoude.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-12-1757 in Suawoude met:
63 Jitske Klaases, geboren op 08-06-1732 in Suawoude. Jitske is overleden.

Generatie 7 ( oudgrootouders )

64 Gerben Cornelis, geboren in Ferwerd?. Gerben is overleden.
Hij trouwde met:
65 Trijntje Sakes. Zij is gedoopt op 08-03-1716 in Ferwerd. Trijntje is overleden.
68 Jouke Jelkes. Jouke is overleden.
Hij trouwde met:
69 Akke Lykeles. Akke is overleden.
70 Watse Piers. Hij is gedoopt op 02-06-1707 in Ferwerd. Watse is overleden.
Hij trouwde met:
71 Saapke Pieters. Zij is gedoopt op 11-12-1712 in Ferwerd. Saapke is overleden.
72 Jan Edes. Hij is gedoopt op 08-06-1684 in Hallum. Jan is overleden.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1716 in Hallum met:
73 Grietje Meinerts. Zij is gedoopt op 02-09-1694 in Hallum. Grietje is overleden.
74 Gerben Rinzes. Gerben is overleden.
Hij trouwde met:
75 Dieuke Johannes. Dieuke is overleden.
80 Carsjen (Karst) Gerrits, geboren omstreeks 1655. Hij is gedoopt op 23-03-1708 in Kollum. Carsjen is overleden vr 12-1728 in Veenklooster, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met:
82 Jetze Jans Wobma. Jetze is overleden.
88 Dirk Pieters, geboren omstreeks 1700. Dirk is overleden vr 1761, ongeveer 61 jaar oud.
Hij trouwde op ±33 jarige leeftijd op 18-01-1733 in Hallum. Het huwelijk werd aangegaan met:
89 Gerbrig Baukes, ongeveer 33 jaar oud, geboren omstreeks 1700. Gerbrig is overleden.
90 Harmen Aebeles. Harmen is overleden.
Hij trouwde met:
91 Doetje Jans. Doetje is overleden.
92 Jan Jansen. Jan is overleden in 1714.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-03-1714 in St. Jacobiparochie met:
93 Tietje Jacobs. Tietje is overleden.
94 Meyle Jetses. Meyle is overleden.
Hij trouwde met:
95 Antje Wiltjes. Zij is gedoopt op 22-03-1696 in Oudkerk. Antje is overleden.
96 Jacob Gerryts, geboren in 1675. Jacob is overleden omstreeks 1735, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde op ±23 jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1698 met:
97 Sjoerdtje Riencks, geboren in 1676 in Bergum. Sjoerdtje is overleden vr 1739, ten hoogste 63 jaar oud.
98 Jacob Gerryts. Hij is gedoopt op 15-10-1697 in Buitenpost. Jacob is overleden in 1763 in Oostermeer, 66 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-11-1721 in Kollum met:
99 Ybeltje Carstjens (Karstens). Zij is gedoopt op 15-11-1696 in Kollum. Ybeltje is overleden na 1765, minstens 69 jaar oud.
Voor de gegevens van de vader zie nummer 80

Generatie 8 ( oudovergrootouders )

128 Cornelis Gerbens, geboren in Ferwerd?. Cornelis is overleden.
130 Sake Cornelis. Sake is overleden.
Hij trouwde met:
131 Antje Lucas. Antje is overleden.
140 Pier Watses. Hij is gedoopt op 25-02-1671 in Oenkerk. Pier is overleden omstreeks 1710 in Ferwerd?, ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1692 in Hallum met:
141 Antie Jarigs, geboren in Jislum?. Antie is overleden.
142 Pieter Pieters. Pieter is overleden.
144 Aede Pytters. Aede is overleden.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-01-1683 in Hallum met:
145 Jetske Lourens. Jetske is overleden.
146 Meinert Ljummes. Meinert is overleden.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-08-1681 in Hallum met:
147 Hiltie Scheltes. Hiltie is overleden.
190 Wilke (Wiltje) Alles. Hij is gedoopt op 07-07-1661 in Tietjerk. Wilke is overleden vr 1718 in Roodkerk, ten hoogste 57 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-12-1692 in Roodkerk met:
191 Foeckjen Jetses. Foeckjen is overleden.
192 Gerryt Jacobs, geboren in 1650. Gerryt is overleden vr 1718 in Veenwouden?, ten hoogste 68 jaar oud.
194 Rienck Johannes Eemswolt, geboren in 1648 in Bergum. Rienck is overleden na 1706, minstens 58 jaar oud.
Hij trouwde met:
195 Elske Danils. Elske is overleden omstreeks 1702.
196 Gerryt Jacobs. Hij is gedoopt op 28-04-1702 in Buitenpost. Gerryt is overleden.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-11-1696 met:
197 Geertje Rinses
199 Aachje?

Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

256 Gerben Cornelis. Hij is gedoopt op 29-05-1659 in Ferwerd. Gerben is overleden.
380 Alle Hommes. Alle is overleden vr 1683 in Tietjerk.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-04-1659 in Tietjerk met:
381 Antje Wilkes, geboren omstreeks 1635. Zij is gedoopt op 17-04-1659 in Tietjerk. Antje is overleden vr 1669 in Tietjerk, ongeveer 34 jaar oud.
382 Jetse Lieppes. Jetse is overleden.
Hij trouwde met:
383 Blijke Hendriks. Blijke is overleden.

Generatie 10 ( stamouders )

512 Cornelis Gerbens. Cornelis is overleden.
Hij trouwde met:
513 Bregtje Sakes. Bregtje is overleden.
764 Lyuppe Jetses. Lyuppe is overleden.
Hij trouwde met:
765 Jantien Alles. Jantien is overleden.

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 03-03-2008 19:25