Meyle Jetses

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

te

Met

Antje Wiltjes

Gedoopt

op 22-03-1696

Overleden

Kinderen

Jetse Meiles
Aaltje Meiles
Wiltje Meiles
Foekje Meiles
Wytse Meiles
Rixtje Meiles

Notities

In het lidmatenregister van de herv. kerk van Oudkerk/Roodkerk staan Meile Jetses en Antje Wiltjes in 1746 vermeld komende van Oudwoude. Kort daarop vertrekken zij naar Jelsum, want in het lidmatenregister van de herv.kerk van Jelsum worden Meile Jetses en Antie Wiltjes vermeld komende op 18-10-1747 van Oudkerk. Zij vestigen zich ´op het Oudland op de uiterste plaats aan de trekweg na de noordoostkant´ te Jelsum.
Bij de Quot 1749 komt Meyle Jetses te Jelsum voor als een boer met een ´kleyn beslag´; 5 volwassenen en 1 kind. Aanslag 50-0-0.
Zij zijn/worden 12-05-1752 lidmaat van de kerk en vertrekken in 1758 weer naar Oudkerk. Daar worden zij weer ingeschreven als lidmaten per 22-10-1758.
Meyle en Antje hebben ook te Lekkum gewoond.

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen