Wopkjen Hendriks Allema

Geslacht
Leeftijd

72

Geboren

17-10-1766

te

Suawoude

Gedoopt

14-12-1766

te

Suawoude

Overleden

27-12-1838

te

Tietjerk

Begraven

te

Vader

Hendrik Alles

Gedoopt

1735

Begraven

04-10-1797

Moeder

Jitske Klaases

Geboren

08-06-1732

Overleden

te

Met

Abraham Sytses

Geboren

18-09-1764

Overleden

15-09-1808

Kinderen

Antje Abrahams
Sytze Abrahams
Jitske Abrahams
Hendrik Abrahams
Grietje Abrahams
Alle Abrahams
Trijntje Abrahams
Marijke Abrahams

25-05-1811

te

Tietjerksteradeel

Met

Jacob Pieters Hiemstra

Geboren

24-07-1783

Overleden

03-07-1845

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen