Saapke Pieters

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

11-12-1712

te

Ferwerd

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Pieter Pieters

Geboren

Overleden

Moeder

Geboren
Overleden

te

Met

Watse Piers

Gedoopt

02-06-1707

Overleden

Kinderen

Aukje Watses
Antje Watses
Grijtie Watses
Pier Watses
Grijtie Watses
Trijntje Watses
Pijtie Watses
Pijtje Watses
Pijter Watses
Sioerdje Watses

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen