Jan Jacobs

Geslacht
Leeftijd

~ ± 62

Geboren

te

Gedoopt

22-09-1715

te

Veenwouden

Overleden

±1777

te

Wijns

Begraven

te

Vader

Jacob Gerryts

Geboren

1675

Overleden

±1735

Moeder

Sjoerdtje Riencks

Geboren

1676

Overleden

<1739

te

Met

Aagtje Jacobs

Gedoopt

26-07-1722

Overleden

1799

Kinderen

Sjoerdtje Jans
Jakob Jans
Bouwe Jans
Gerrit Jans
Ybeltje Jans
Trijntje Jans
Pieter Jans
Hendrik Jans

Notities

Bij de Quotisatie 1749, opgemaakt volgens Placaat van 30 December 1748. was Jan Jacobs, arbeider te Veenwouden.
Het gezin bestaat uit 2 volwassenen en 3 kinderen. Aanslag: 23-4-0 Verhoging: -- Vermogen: --
De opname gem. Dantumadeel is getekend 4 augustus 1749 ( Bron: Dantumadeel, fol. 113)

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen