Douwe Pieters Vlieg

Geslacht
Leeftijd

80

Geboren

16-10-1806

te

Burum

Gedoopt

02-11-1806

te

Burum

Overleden

13-04-1887

te

Kollumerland

Begraven

te

Vader

Pieter Douwes Vlieg

Geboren

21-10-1758

Overleden

07-01-1836

Moeder

Sara Meinderts Hoekstra

Geboren

±1774

Overleden

23-08-1810

16-05-1828

te

Kollumerland

Met

Sijke Idzerds de Boer

Geboren

01-04-1805

Overleden

03-04-1833

Kinderen

Pieter Douwes
Idsert Douwes
Tjebbe Douwes

27-09-1834

te

Kollumerland

Met

Froukje Johannes Leegstra

Geboren

18-01-1812

Overleden

20-03-1884

Kinderen

Gelske Douwes
Johannes
Sara Douwes
Klaas Douwes
Geeske Douwes
Anne
Sytze
Grietje

Notities

NotariŽle archieven:

1844 Kollum, notaris R.Buijsing
Koopakte
- Idserd Tjebbes de Boer te Kollum, weduwnaar van Antje
Ritskes Beistra, verkoper, tevens als vader van en voogd
over Jetske de Boer
- Dietje Idserds de Boer te Kollum, gehuwd met Anne
Groenland, verkoper
- Maaike Idserds de Boer te Kollum, gehuwd met Oeds Gerbens
Ytsma, verkoper
- Douwe Pieters Vlieg te Burum, weduwnaar van Syke Idserds
de Boer, verkoper, tevens als vader van en voogd over
Pieter, Idserd en Tjebbe Vlieg
- Sjieuwke Spanninga te Kollum, weduwe van Ritske Idserds
de Boer, verkoper, tevens als moeder van en voogd over
Antje de Boer
Betreft de koop van greidland te Kollum, koopsom fl. 2500
- Durk Jans Feitsma te Kollum, koper
Betreft de koop van bouwland te Kollum, koopsom fl. 200
- Sytse Jans de Jong te Kollum, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 71015
Repertoirenr.: 60 d.d. 14 mei 1844
___________________________________________________

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen