Pieter Douwes Vlieg

Geslacht
Leeftijd

77

Geboren

21-10-1758

te

Oudwoude

Gedoopt

17-11-1758

te

Oudwoude

Overleden

07-01-1836

te

Oudwoude

Begraven

te

Vader

Douwe Hesselius Vlieg

Geboren

30-09-1726

Overleden

23-09-1791

Moeder

Grytje Klazes Sminia

Geboren

14-01-1732

Overleden

07-01-1823

te

Met

Sara Meinderts Hoekstra

Geboren

±1774

Overleden

23-08-1810

Kinderen

Klaas Pieters
Geeske Pieters
Douwe Pieters
Grytje

Notities

Tresoar Friesland:
Familienamen 1811
Vlieg, Pyter Douwes, Burum
k. Klaas 8, Geeske 7, Douwe 5, Grytje 2
tekent "Vlieg" ambt. "Flieg"
Mairie Burum, fol. 22
_______________________________
NOTARIELE ARCHIEVEN:

1810 Kollum, notaris L.Faber
Reversaal
Betreft een 1/4 deel in een plaats te Burum, kapitaal
fl. 3000
- Folkert Klazen te Lioessens, schuldeiser
- Klaas Klazen te Lioessens, schuldeiser
- Pieter Vlieg te Burum, schuldenaar

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 70001
Repertoirenr.: 39 d.d. 11 mei 1810
___________________________________________
1814 Augustinusga, notaris L.Meeth
Borgstelling
Betreft een huis en hof nr. 149 te Kollum
- Grietje Klazes Smenia te Kollum, weduwe van Douwe Vlieg,
borg
Betreft een huis en hof nr. 149, kapitaal fl. 810
- Pieter Vlieg te Burum, schuldenaar
- Jan Ypes Jousma te Anjum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6003
Repertoirenr.: 44 d.d. 8 augustus 1814
________________________________________________
1820 Augustinusga, notaris L.Meeth
Obligatie
Betreft 3/4 deel van de plaats nr. 173 en een stuk
greidland en bouwland te Burum en Augsbuurt, kapitaal
fl. 3000
- Pieter Vlieg te Burum, schuldenaar
- Louwrens Faber te Kollum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6004
Repertoirenr.: 34 d.d. 5 juli 1820
____________________________________________
1823 Kollum, notaris A.Lycklama
Inventaris
- Grietje Klazes Smenia te Kollum, in leven weduwe van
Douwe Vlieg, erflater
- Pieter Vlieg, landbouwer te Burum

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 71001
Repertoirenr.: 2 d.d. 11 april 1823
____________________________________________
1824 Kollum, notaris A.Lycklama
Boedelscheiding
- Pieter Vlieg te Burum
- Afke Vlieg te Kollum, gehuwd met Lourens Faber
- Douwe Eelkes Meindersma te Ee
- Tetze Eelkes Meindersma te Ee
- Grietje van Hylckama te Wijckel, gehuwd met Nicolaus Vlieg

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 71001
Repertoirenr.: 53 d.d. 19 november 1824
________________________________________________
1824 Kollum, notaris A.Lycklama
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 2500
- Pieter Vlieg, landbouwer te Burum, schuldenaar

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 71001
Repertoirenr.: 63 d.d. 27 december 1824
_______________________________________
1829 Kollum, notaris R.Buijsing
Koopakte
Betreft een zathe en landen te Augsbuurt en Burum
- Pieter Vlieg te Burum, verkoper voor zich en in kwaliteit
- Lourens Faber te Kollum, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 71006
Repertoirenr.: 68 d.d. 20 juli 1829
_____________________________________________
1830 Kollum, notaris R.Buijsing
Verkoping
Betreft roerend goed, opbrengst fl. 917
- Pieter Vlieg te Burum

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 71006
Repertoirenr.: 50 d.d. 8 april 1830
________________________________
1814 Augustinusga, notaris L.Meeth
Borgstelling
Betreft een huis en hof nr. 149 te Kollum
- Grietje Klazes Smenia te Kollum, weduwe van Douwe Vlieg,
borg
Betreft een huis en hof nr. 149, kapitaal fl. 810
- Pieter Vlieg te Burum, schuldenaar
- Jan Ypes Jousma te Anjum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6003
Repertoirenr.: 44 d.d. 8 augustus 1814
________________________________________________

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen