Sijke Repkes

Geslacht
Leeftijd

± 59

Geboren

±1750

te

Burum

Gedoopt

18-03-1750

te

Burum

Overleden

24-05-1809

te

Burum

Begraven

te

Vader

Repke Minnes

Geboren

Overleden

Moeder

Maaike Rogchus

Geboren

Overleden

te

Met

Jan Martens

Geboren

Overleden

<1775

Kinderen

te

Met

Tjebbe Idserts de Boer

Gedoopt

20-10-1754

Overleden

18-02-1817

Kinderen

Idzerd Tjebbes
Maayke Tjebbes
Repke Tjebbes
Doeke Tjebbes
Trijntje Tjebbes
Doeke Tjebbes
Jetske Tjebbes
Jan Tjebbes
Lysbert Tjebbes
Fokke Tjebbes
Lysbert Tjebbes

Notities

Kollumer Oproer door J.A. Wagenaar Buitenpost:
In de maand maart 1797 wordt Sijke Repkes van haar bed gelicht en in het Kollumer rechthuis opgesloten. Het motief hiervoor is dat Sijke zich in december 1796 laatdunkend zou hebben uitgelaten over het gerecht van Kollumerland. Als losgeld wordt maar liefst 20.000 cgl. gevraagd, waarvan 8000 gulden bijeen wordt gebracht. Als Sijke in juni van dat jaar weer op het rechthuis wordt ontboden en terecht vraagt waar het nu toch eigenlijk om gaat, krijgt ze te horen, dat ze moet zwijgen, want dat ze anders worden opgesloten. Uiteindelijk kopen zij en haar man de zaak af voor 2000 cgl.

Kollumerland proclamatieboek: 5 september 1786
Sijke Repkes, huisvrouw van Tjebbe Idserts gesterkt met deselve, woonachtig onder Kollum, doet proclameren en te bode stellen zeker 5 pondematen greidland gelegen onder Augsbuurt bij de verkoopster in gebruik geweest. In koop bekomen van Dieuwke Repkes huisvrouw van Bouwe Gerrits.

Kollumerland speciecohier 1775 onder de naam Jan Martens.
Onder Torpmacluft nr. 20 Jan Martens verstorven, de weduwe nu getrout aan Tjebbe Idzerts, 2 schoorstenen, 5 hoofden, 13 veersen, 5 koeien, 54 pondematen, 6 paarden, te betalen 85-1-0

(Bron: Taeke van der Ley)

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen