Tjebbe Idserts de Boer

Geslacht
Leeftijd

~ 62

Geboren

te

Gedoopt

20-10-1754

te

Kollum (N.H.Gemeente)

Overleden

18-02-1817

te

Kollum

Begraven

te

Vader

Idzert Fokkes

Geboren

Overleden

Moeder

Trijntje Tjebbes

Geboren

Overleden

te

Met

Sijke Repkes

Geboren

±1750

Overleden

24-05-1809

Kinderen

Idzerd Tjebbes
Maayke Tjebbes
Repke Tjebbes
Doeke Tjebbes
Trijntje Tjebbes
Doeke Tjebbes
Jetske Tjebbes
Jan Tjebbes
Lysbert Tjebbes
Fokke Tjebbes
Lysbert Tjebbes

Notities

Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum.
In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad".
In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde"
(Bron: Taeke van der Ley)

Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8.
(Bron: Taeke van der Ley)

Tresoar Friesland:
Familienamen 1811
Boer, Tjebbe Idzerts de, Kollum
k. Idzert 36, Repke 31, Oudwoude, Trijntje 30, Fokke 21, Lysbert 18
kk. (van?) Sijke 6, Dyttjen 4, Jan 5 , Oudwoude
Mairie Kollum, fol. 5

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen