Idzerd Tjebbes de Boer

Geslacht
Leeftijd

74

Geboren

10-01-1776

te

Kollum

Gedoopt

23-01-1776

te

Kollum

Overleden

20-03-1850

te

Kollum

Begraven

te

Vader

Tjebbe Idserts de Boer

Gedoopt

20-10-1754

Overleden

18-02-1817

Moeder

Sijke Repkes

Geboren

±1750

Overleden

24-05-1809

te

Met

Antje Ritskes Beistra

Geboren

29-05-1783

Overleden

25-10-1835

Kinderen

Sijke Idzerds
Dietje Idzerds
Maaike Idzerds
Tjebbe Idzerds
Ritske Idzerds
Marten Idzerds
Jetske Idzerds

Notities

Kollumerland Proclamatieboek blz. 109:
18 mei 1810:
Idsert Tjebbes, veerschipper en Antje Ritskes, echtelieden te Kollum proclameren een huis en hof, schuur, bomen en planten met al hetgeen aard- band- en spijkervast, staande en gelegen op het oosten in de Kerkeburen nr. 183 wijk A.
In gebruik tot 12 mei 1810 door Haring Barnjes, weduwe.
Ten noorden Rense Everts Soerts, ten zuiden de straat, ten westen Hendrik Meynaert, ten oosten de bijzitter Djurre Gerkes.
Bezwaard met 3 1/2 stuivers per jaar huur aan de heer H. van Scheltinga voor gebruik van het voormaals hem dragende hornleger.
Voor 177 gld. 20 st.
(Bron: Taeke van der Ley)

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen