Jan Martens

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

<1775

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

te

Met

Sijke Repkes

Geboren

±1750

Overleden

24-05-1809

Kinderen

Notities

Kollumerland speciecohier 1775.
Onder Torpmacluft nr. 20 Jan Martens verstorven, de weduwe nu getrout aan Tjebbe Idzerts, 2 schoorstenen, 5 hoofden, 13 veersen, 5 koeien, 54 pondematen, 6 paarden, te betalen 85-1-0

(Bron: Taeke van der Ley)

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen