Antje Taekes van Dijk

Geslacht
Leeftijd

37

Geboren

02-06-1828

te

Ferwerderadeel

Gedoopt

te

Overleden

18-06-1865

te

Ferwerderadeel

Begraven

te

Vader

Taeke Hendriks van Dijk

Geboren

Overleden

Moeder

Hiltje Hilbrands van Dijk

Geboren

Overleden

15-05-1852

te

Ferwerderadeel

Met

Lykele Wigles van der Lep

Geboren

29-10-1822

Overleden

31-01-1856

Kinderen

09-05-1857

te

Ferwerderadeel

Met

Tjalle Gerbens van der Schaaf

Geboren

16-04-1824

Overleden

16-11-1878

Kinderen

Heerke Tjalles
Hiltje Tjalles
Yde Tjalles

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen