Hiltje Tjalles van der Schaaf

Geslacht
Leeftijd

69

Geboren

23-11-1860

te

Blija

Gedoopt

te

Overleden

13-05-1930

te

Ferwerderadeel

Begraven

te

Vader

Tjalle Gerbens van der Schaaf

Geboren

16-04-1824

Overleden

16-11-1878

Moeder

Antje Taekes van Dijk

Geboren

02-06-1828

Overleden

18-06-1865

20-01-1883

te

Westdongeradeel

Met

Sije Veldema

Geboren

21-05-1855

Overleden

02-01-1896

Kinderen

Antje Sijes
Nieske Sijes
Jan Sijes
Tjalle Sijes

31-08-1901

te

Ferwerderadeel

Met

Haring Oedses Feenstra

Geboren

22-04-1860

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen