Heerke Tjalles van der Schaaf

Geslacht
Leeftijd

Geboren

12-12-1857

te

Ferwerd

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Tjalle Gerbens van der Schaaf

Geboren

16-04-1824

Overleden

16-11-1878

Moeder

Antje Taekes van Dijk

Geboren

02-06-1828

Overleden

18-06-1865

20-05-1882

te

Westdongeradeel

Met

Metje Talma

Geboren

19-06-1856

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen