Hesselius Hesselius´ Vliege

Geslacht
Leeftijd

Geboren

1671

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Hesselius Johannes Vliege

Geboren

1645

Overleden

Moeder

Hilletijen Bernardus Fabricius

Gedoopt

10-04-1641

Overleden

te

Met

Aanje Alberts van de Waerdt

Gedoopt

07-06-1668

Overleden

Kinderen

Hesselius Hesselius´
Benjamin Hesselius
Rientien Hesselius
Albertus Hesselus

Notities

Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

Predikant Pompejus Venhuisen:
Vervolgh van de naemen der geener die de Heere door mijn dienst hijr toegevoegt heeft.
ít Avontmael voor de eerste mael hijr houdende den 18 Martii 1694 sijn bij bovenstaende deese naevolgende gevoegt:

18-03-1694 op belijdenis:
Anje Alberts huisvr. van Mr. Vliegh
______________________________________________________________________________________________
Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

Predikant Ludolphus Venhuisen:
Namen der Ledematen in ´t begin van mijn dienst alhijr gevonden:
In de binnenbuuren: Mester Hesselus Vliege en, obiit
Anje, obiit
(obiit=overleden)
________________________________________________________________________________________________
Groninger Archieven:
Toegangsnummer: 498
Archieftitel: Familie Clant van Hanckema, 1600 - 1843

1.2 Inventaris
1.2.03 Stukken betreffende onroerende goederen
1.2.03.2 Diverse eigendommen
1.2.03.2.08 Oldekerk

kenmerken

Familie Clant van Hanckema, 1600 - 1843
105 Akte van overdracht door Jan Gerhard Cloot c.s. aan Hesselus Vliege, chirurgijn te Grijpskerk, en zijn vrouw Antie Alberts van de boerderij "Clootstede", bestaande uit 80 grazen land met een behuizing en watermolen gelegen op het Oosterzand onder de klokslag van Oldekerk
Datering 1698
NB Met het zegel van Uldrich van Ewsum op Elmarsma, jonker en hoveling te Hoogkerk etc.
Omvang 1 charter
_________________________________________________________________________________________________
Toegangsnummer: 498
Archieftitel: Familie Clant van Hanckema, 1600 - 1843

1.2 Inventaris
1.2.03 Stukken betreffende onroerende goederen
1.2.03.2 Diverse eigendommen
1.2.03.2.08 Oldekerk

kenmerken

Familie Clant van Hanckema, 1600 - 1843
106 Akte van ruil tussen Hesselius Vlieghe en zijn vrouw Antke ter ene en Abel Jansen Harckema c.s. ter andere zijde, waarbij eerstgenoemden verkrijgen 7 grazen land benevens 170 carolusgulden en een zilveren ducaton in ruil voor 8 grazen land
Datering 1698
NB Met het zegel van Lucas Clant op Ayckema. Blijkens dorsale aantekeningen lagen de landerijen te Oldekerk.
Omvang 1 charter

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen