Hesselius Johannes Vliege

Geslacht
Leeftijd

Geboren

1645

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

06-12-1668

te

Gasselte

Met

Hilletijen Bernardus Fabricius

Gedoopt

10-04-1641

Overleden

Kinderen

Rintjen
Theko Hesselus
Hesselius Hesselius’

Notities

Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

04-09-1667 op belijdenis:
Hesselus Vlieg Chirurgijn in dese binnenburen
____________________________________
Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

1684
Protocoll ofte Kerckeboeck
Aengehecht met de bedieninge van Dominicus van der Slo[ot]
Harlinga Frisius Pastor in Grijpskerk
Beroepen den 25 octobr. 1683

Nomina Membrorum Ecclesia
ofte
Namen der Ledematen van de gemeente J. Christi
tot Grijpskerk van mij Dominico van der Sloot
in de eerste visitatie geschiet in Martio 1684 gehouden.

Mr. Vliegh en Hillechjen Bernardus zijn H. (huisvrouw?)
____________________________________________
Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

1693
Nae ’t ooverlijden van de Eerw. Godtr. welgel. Heer D. Dominicus van der Sloot op den 4 januarii 1693, ben ick Pompejus Venhuisen Esinga Omlandus geweesen predikant tot Visvliet den 23 novemb. 1693 met eenpaerige stemmen tot predikant van Grijpskerck beroepen, en nae expiratie des genaeden jaars den 18 februarii 1694 more solito tot Grijpskerck bevestiget door de Eerw. Broederen D. Bartholdus Reneman in Nijehove, D. Hermannus Oon in Nijezijl, D. Georgius Alstorphius in Lutkegast respective praedikanten, predikende D. Alstorphius uit Jer. 3 vs. 15, ick nae gedaene installatie uit 1 Cor. 2 vs. 2 alsoo de passie xti doe een aenvangh nam.

Naemen der geene die tot Leeden der gemeinte ad h. coenam sijn aengenomen. Pastore Pompeijs Venhuisen Omlanda.

In de Binnenburen:
Hesselus Vliegh chirurgus
____________________

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen