Hilletijen Bernardus Fabricius

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

10-04-1641

te

Gasselte

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Bernhardus Fabricius

Gedoopt

31-10-1603

Overleden

21-03-1670

Moeder

Heasjen Helinge

Geboren

±1606

Overleden

06-11-1683

06-12-1668

te

Gasselte

Met

Hesselius Johannes Vliege

Geboren

1645

Overleden

Kinderen

Rintjen
Theko Hesselus
Hesselius Hesselius’

Notities

In de doopaantekening van het doopboek in Gasselte staat de naam Hijlle.
In het trouwboek van Gasselte staat de naam Hilla.
_________________________________________
Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

25-05-1666 op belijdenis
Hilletijen Fabricius op Reijtsema

[Ten zuiden van het dorp liggen de voormalige Reitsemalanden. Ze strekten zich zuidwaarts uit tot de Tarjat (betekent tochtriet) en worden dus door de spoorlijn doorsneden. Ze behoorden tot de Reitsemaheerd, die oorspronkelijk wel ongeveer bij het eindpunt van de doodlopende Jonkerslaan zal hebben gelegen. ( http://aj-zandstra.nl/geschied.htm)]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

1684
Protocoll ofte Kerckeboeck
Aengehecht met de bedieninge van Dominicus van der Slo[ot]
Harlinga Frisius Pastor in Grijpskerk
Beroepen den 25 octobr. 1683

Nomina Membrorum Ecclesia
ofte
Namen der Ledematen van de gemeente J. Christi
tot Grijpskerk van mij Dominico van der Sloot
in de eerste visitatie geschiet in Martio 1684 gehouden.

Mr. Vliegh en Hillechjen Bernardus zijn H. (huisvrouw?)
____________________________________________

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen