Bernhardus Fabricius

Geslacht
Leeftijd

~ 66

Geboren

te

Dillenburg

Gedoopt

31-10-1603

te

Farnsum

Overleden

21-03-1670

te

Gasselte

Begraven

te

Vader

Johannes Fabricius

Geboren

±1565

Overleden

>1634

Moeder

NN ab Ewick

Geboren

Overleden

>1634

29-10-1630

te

Met

Heasjen Helinge

Geboren

±1606

Overleden

06-11-1683

Kinderen

Johan Helinge
Samuel
Johannes Cuperus
Fossa
Hilletijen Bernardus
Ludovicus (Lodewijk)
Albertus Coerdts
Peutsjen

Notities

Jaap Niemeijer vermeldt op zijn website (zie bronnen) in de kwartierstaat van Jakob Hulshof het volgende over Bernhardus:

T.A. Romein - De Hervormde Predikanten:
Bernhardus Fabritius, geb. te Dillenburg was een zn. van Joh. Cuperus bovengenoemd, br. van Joh. Lodewijk F. te Noordwolde, prov. Gron. en Joh. Siggefridus te Wiebelsum in Oostfr., beide in 1674 overl.; Joh. en Bernh. schreven zich een enkele maal Cuperus, ook wel Fabricius, doch meesttijds Fabritius. Hij werd in 1626 vruchteloos tot pred. te Eelde verlangd. Hij was toen gehuwd met Agniete, de weduwe van Hendrick Boekholt in leven predikant te Kropswolde, die hem ter liefde van eenen ander spoedig verliet; op de syn. in 1627, waar zij beide geroepen verschenen, hield zij de verzoening en vereeniging tegen, terwijl hij nog aannam, de gedurende het huwelijk door hem ontvangene en van haar afkomstige gelden terug te betalen, zoo spoedig hij daartoe in staat zou zijn.(Cor de Graaf meent op goede gronden, dat er van een huwelijk geen sprake is geweest, maar dat het trouwbeloften betrof. Agnete had Bernhardus geld geleend, dat zij terug wilde hebben. Bernhardus wilde nog wel zijn trouwbelofte nakomen, maar toen wilde zij niet meer.) Hier (= Gasselte, N.)beroepen en geëxamineerd, werd hij bevestigd den 1 Sept. 1630. Ridderschap en Eigenerfden stonden hem den 16 Feb. 1646 gedurende zijne dienst hier jaarlijks dertien mudde rogge uit de ter Apelsche goederen toe; hij overl. in hoogen ouderdom den 21 Maart 1670.

T.A. Romein - De Hervormde Predikanten:
Er was(in 1861) in de kerk van Gasselte één zilveren beker, waarop staat "Poculum Eucharisticum Ecclesiae Gasselthanaea ita procuratum ac formatum temporibus "Bernhardi Fabritii Pastore.Jan et Arendt Alinge, Aeditius. Anno 1644.
Veel te preken viel er in 1631 niet voor onze predikant. Alleen zijn gezin ging toen nog maar ter kerke !

Er bestaat kennelijk in het Rijksarchief Drenthe (OSA, nr 373I)een stuk waaruit blijkt dat Bernhardus (in 1633) een register had opgesteld van pachten, renten, rechten en gerechtigheden voor de predikantsinkomsten (Ons Waardeel 88/6 blz.237 noot 87)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen