AALTJE
VAN DER VELDE

De oudste voorvader die we hebben kunnen vinden,
is Cornelis Gerbens, de stamvader van Aaltje van der Velde.
Zijn zoon Gerben Cornelis is gedoopt op 29 mei 1659.
In de kwartierstaat van Aaltje van der Velde kunt u dit zien.

Wilt u meer weten over de kinderen / kleinkinderen
van de in deze kwartierstaat vermelde personen
dan kunt u kijken op hun persoonskaart.
Alle personen staan ook in de personenlijst links op deze pagina
(eerst patroniemen, dan achternamen).
In verband met de privacy zijn de gegevens
van nog levende personen niet in deze lijst opgenomen.

Bij het uitzoeken van de familie Van der Velde
hebben we gebruik gemaakt van verschillende bronnen.