Antje Abrahams Kroodsma

Geslacht
Leeftijd

46

Geboren

11-03-1791

te

Oude Miede/Suawoude

Gedoopt

14-04-1791

te

Lekkum

Overleden

23-02-1838

te

Warga

Begraven

te

Vader

Abraham Sytses

Geboren

18-09-1764

Overleden

15-09-1808

Moeder

Wopkjen Hendriks Allema

Geboren

17-10-1766

Overleden

27-12-1838

11-06-1814

te

Idaarderadeel

Met

Johannes Sietses Kooistra

Geboren

14-03-1794

Overleden

06-06-1862

Kinderen

Sytze Johannes
Abraham Johannes
Jacob Johannes
Jan Johannes
Wopkje Johannes
Hendrik Johannes
Johannes Johannes

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen