Wiltje Meiles

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

28-06-1722

te

Lekkum/Miedum

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Meyle Jetses (Jeltis)

Geboren

Overleden

Moeder

Antje Wiltjes

Gedoopt

22-03-1696

Overleden

te

Met

Pietje Jans

Geboren

Overleden

Kinderen

Aentje Wiltjes
Meile Wiltjes

te

Met

Pytje Harmens

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Familienamen 1811
Hallum, deel 1 folio 36
Terpstra, Meile Wiltjes, Hallum

Nog bezien/verwerken:
Ferwerderadeel, doopjaar 1757
Wanswerd en Jislum, Doop Herv. gem. 1686-1811
DTB: 243
Dopeling: Aentje
Gedoopt op 21 augustus 1757 in Wanswerd
Kind van Wiltje Meiles en niet genoemde moeder

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen