Arjen Martens Dreyer

Geslacht
Leeftijd

Geboren

06-09-1844

te

Blija

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Marten Fopkes Dreyer

Geboren

08-11-1809

Overleden

11-08-1859

Moeder

Aaltje Aris Dreyer

Geboren

14-01-1814

Overleden

10-03-1860

11-05-1867

te

Westdongeradeel

Met

Pietje Folkerts Kamstra

Geboren

23-03-1843

Overleden

Kinderen

Marten Arjens
Aaltje Arjens
Jantje Arjens
Folkert Arjens

Fokje Arjens

Folkertje Arjens
Ytje Arjens
Yttje Arjens

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen