Arjen Aris Dreyer

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

12-09-1717

te

Harlingen

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Aris Pietters Dreyer

Gedoopt

25-05-1687

Overleden

Moeder

Geeske Ariens

Gedoopt

19-09-1686

Overleden

te

Met

Claaske Lykles

Geboren

Overleden

Kinderen

Geeske Arjens

te

Met

Trijntje Wopkes Nota

Geboren

Overleden

Kinderen

te

Met

Knierke Simons Swart

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Quotisatie 1749 (Tresoar Leeuwarden)
Arjen Aris, Harlingen Wijk: 1e Kwartier
Omschrijving: weewer; bestaet geringh cu (cum uxore = met echtgenote)
Gezin volw: 2 en kind:
Aanslag: 11-9-0 Verhoging: 2
Vermogen: --
Bron: Harlingen, fol. 15

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen