Aris Pietters Dreyer

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

25-05-1687

te

Harlingen

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Pieter Aris Dreyer

Geboren

Overleden

Moeder

Janke Lubberts

Gedoopt

10-11-1650

Overleden

te

Met

Geeske Ariens

Gedoopt

19-09-1686

Overleden

Kinderen

Pytter Aris
Janke Aris
Arjen Aris
Beern Aris

Notities

Quotisatiekohieren 1749 (Tresoar Leeuwarden)
Aris Dreyer, Harlingen Wijk: 7e Kwartier
Omschrijving: stoeldrayer; maetig cu. (cum uxore = met echtgenote)
Gezin volw: 2 en kind:
Aanslag: 22-11-0 Verhoging: 4
Vermogen: --
Bron: Harlingen, fol. 128

Volgens remien 8 kinderen: arien 12-08-1717, arien 19-03-1719,
janke 21-03-1725, janke ged ?,pieter ged ?, Trijntje ged ?

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen