Pieter Andries Posthuma

Geslacht
Leeftijd

Geboren

01-01-1793

te

Engwierum

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Andries Posthuma

Geboren

Overleden

Moeder

Maaike Klases

Geboren

Overleden

03-07-1820

te

Oostdongeradeel

Met

Iebeltje Boorsma (Bosma)

Geboren

01-10-1797

Overleden

Kinderen

Maaike
Andries Pieters
Jacob Pieters
Jacob Pieters

Notities

Home - Startpagina Lippe van der Laan - Bronnen