Iebeltje Boorsma (Bosma)

Geslacht
Leeftijd

Geboren

01-10-1797

te

Kollum

Gedoopt

29-12-1797

te

Kollum

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Lieuwe Boorsma

Gedoopt

09-04-1769

Overleden

28-03-1843

Moeder

Ba(a)ukjen Sjoerds Sjoerdsma

Gedoopt

11-03-1770

Overleden

26-02-1841

03-07-1820

te

Oostdongeradeel

Met

Pieter Andries Posthuma

Geboren

01-01-1793

Overleden

Kinderen

Maaike
Andries Pieters
Jacob Pieters
Jacob Pieters

Notities

Home - Startpagina Lippe van der Laan - Bronnen