Trijntje Sytses Wierda

Geslacht
Leeftijd

Geboren

31-08-1862

te

Ferwerderadeel

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Sytze Wybes Wierda

Geboren

04-09-1831

Overleden

Moeder

Antje Sybrens Gras

Geboren

20-08-1835

Overleden

21-02-1908

Relatie te
Met
Geboren
Overleden
Kinderen

Notities

Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1884
Man: Jacob Bouma, oud 22 jaar, geboren te Engwierum, gemeente Oostdongeradeel
Ouders: Gerrit Johannes Bouma en Trijntje Luitzens de Boer
Vrouw: Trijntje Wierda, oud 21 jaar, geboren te Blija
Ouders: Sytse Wybes Wierda en Antje Sybrens Gras
Datum: 29 maart 1884, akte nr. 5

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen