Antje Sybrens Gras

Geslacht
Leeftijd

72

Geboren

20-08-1835

te

Dantumadeel

Gedoopt

te

Overleden

21-02-1908

te

Ferwerderadeel

Begraven

25-02-1908

te

Blija

Vader

Sybren Luitjens Gras

Geboren

Overleden

Moeder

Vokeltje Taedes Miedema

Geboren

Overleden

20-05-1858

te

Dantumadeel

Met

Sytze Wybes Wierda

Geboren

04-09-1831

Overleden

Kinderen

Wybe Sytzes
Wybe Sytses
Trijntje Sytses
Fokeltje Sytses
Sybrentje Sytses
Sybren Sytses
Ruurd Sytses

Notities

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen