Hesselius Hesselius’ Vliegh

Geslacht
Leeftijd

~ 47

Geboren

te

Gedoopt

18-09-1693

te

Grijpskerk

Overleden

1740

te

Kollum

Begraven

te

Vader

Hesselius Hesselius’ Vliege

Geboren

1671

Overleden

Moeder

Aanje Alberts van de Waerdt

Gedoopt

07-06-1668

Overleden

te

Met

Feitje Douwes Stellingwerf

Geboren

Overleden

<1728

Kinderen

Douwe (Dominicus)
Janke Hesselius
Antje Hesselius
Aukjen Hesselius
Douwe Hesselius

Notities

Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

15-03-1716 op belijdenis:
Hesselus Vliegh en Fettie Douwes Stellingwerff sijn huisvrouw
_________________________________________________

In februari 1735 schrijft een Hessel Vlieg en zijn vrouw Fettje, "vroetmeester en vroetvrouw" te Kollum een brief aan het stadhouderlijk paar in Leeuwarden. Omdat hij "in de Courant laasde" dat de prinses zwanger was, beveelt hij de diensten van Fettje aan. Zijn vader had dit werk 50 jaar gedaan en hij al 18 jaren. Het is aannemelijk dat het hier over dezelfde persoon gaat.
Bron: RAF, Stadhouderlijk Archief, inv. 369
_________________________________________________
Tresoar Fryslân:
Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Kollum Kerkeburen (Kollumerland)
Stem nr. 17, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Hesselus (HESSEL) de Vliegh (VLIEG), eigenaar en gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3387
__________________________________________________

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen