Feitje Douwes Stellingwerf

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Collum

Overleden

<1728

te

Begraven

te

Vader

Douwe Aukes

Geboren

Overleden

Moeder

Aukje Johannes Allesheil

Geboren

Overleden

<1728

te

Met

Hesselius Hesselius’ Vliegh

Gedoopt

18-09-1693

Overleden

1740

Kinderen

Douwe (Dominicus)
Janke Hesselius
Antje Hesselius
Aukjen Hesselius
Douwe Hesselius

Notities

Ledematen Provincie Groningen (http://www.menneglas.nl/ledematen/index.htm): Grijpskerk :

15-03-1716 op belijdenis:
Hesselus Vliegh en Fettie Douwes Stellingwerff sijn huisvrouw
_________________________________________________
Tresoar Fryslân:
Quotisatiekohieren 1749

wed. M. Vlieg, Kollumerland
Plaats: Kollum: Kerkburen
Omschrijving: vroetvrouw, bestaat redelijk
Gezin volw: 2
Aanslag: 33-0-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Kollumerland, fol. 40

Gestandaardiseerde naam: M. (m) / M. (v)
_________________________________________________

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen