Hessel Vlieg

Geslacht
Leeftijd

54

Geboren

21-04-1858

te

Kollumerland

Gedoopt

te

Overleden

12-01-1913

te

Kollumerland

Begraven

te

Vader

Klaas Pieters Vlieg

Geboren

19-09-1803

Overleden

31-01-1879

Moeder

Douwina Repkes Popma

Geboren

Overleden

16-05-1903

te

Kollumerland

Met

Klaaske Babois (Babors)

Geboren

Overleden

Kinderen

Ietje
Donia
Jacobus

Notities

Tresoar Friesland:
NotariŽle archieven:
1878 Leeuwarden, notaris A. van der Plaats
Inv. nr. 075077 repertoire nr. 38 d.d. 13 april 1878
Nummerverwisseling
- Hessel Vlieg te Burum
- Yme Wagenaar te Marssum

1901 Kollum, notaris D. ter Haar
Inv. nr. 070080 repertoire nr. 583 d.d. 2 december 1901
Testament
- Hessel Klazes Vlieg te Burum

1902 Kollum, notaris D. ter Haar
Inv. nr. 070081 repertoire nr. 809 d.d. 18 december 1902
Inventaris
- Repke Vlieg te Burum als comparant
- Klaas Vlieg te Burum als comparant
- Meindert Vlieg te Burum als comparant
- Sjouke Vlieg te Burum als comparant
- Hassel Vlieg te Burum als comparant
- Hielkje Vlieg te Burum als comparant
- Pieter van Manen te Kollum als comparant
- Klaas Zuidema te Munnekezijl als comparant

1903 Metslawier, notaris J. Feenstra
Inv. nr. 104094 repertoire nr. 6408 d.d. 2 mei 1903
Huwelijksvoorwaarden
- Hessel Vlieg te Burum als bruidegom
- Klaske Babors te Burum, dochter van Jacobus Babors als
bruid

1903 Metslawier, notaris J. Feenstra
Inv. nr. 104094 repertoire nr. 6409 d.d. 2 mei 1903
Testament
- Hessel Vlieg te Burum

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen