Jan Watzes van der Velde

Geslacht
Leeftijd

36

Geboren

24-01-1843

te

Hijlaard

Gedoopt

te

Overleden

09-04-1879

te

Stiens

Begraven

te

Vader

Watze Gerbens van der Velde

Geboren

24-12-1807

Overleden

27-02-1883

Moeder

Durkje Jacobus Alberda

Geboren

27-12-1812

Overleden

17-03-1860

21-05-1870

te

Leeuwarderadeel

Met

Tjitske Jelles Meijer

Geboren

Overleden

Kinderen

24-12-1874

te

Met

Riemke Ymes Schilstra

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen