Jan Baukes Tolsma

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

te

Met

Maaike Wybrens

Geboren

Overleden

Kinderen

Neeltje Jans

Notities

akte naamsaanneming
Blija, deel 1 folio 30 verso
Talsma, Jan Baukes, Wanswerd. Ambt. "Tolsma"
Kinderen:
Wybren 20, Vroukje 18, Baukje 24, Bauke 15, Antje 11, Neeltje 9, Jinze 6, Tytje 5, Harmen

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen