Pieter Eesges Terpstra

Geslacht
Leeftijd

70

Geboren

07-04-1830

te

Warstiens

Gedoopt

te

Overleden

14-02-1901

te

Warga

Begraven

te

Vader

Eezege (Eesge) Meines Terpstra

Geboren

14-03-1799

Overleden

16-05-1892

Moeder

Rinske Pieters van der Meer

Geboren

1799

Overleden

29-02-1864

17-05-1856

te

Idaarderadeel

Met

Hiltje Sybrens Tilma

Geboren

Overleden

Kinderen

15-05-1862

te

Idaarderadeel

Met

Grietje Johannes Kooistra

Geboren

12-05-1835

Overleden

19-04-1919

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen