Meine Eesges Terpstra

Geslacht
Leeftijd

57

Geboren

08-06-1827

te

Warstiens

Gedoopt

te

Overleden

30-03-1885

te

Terzool

Begraven

te

Vader

Eezege (Eesge) Meines Terpstra

Geboren

14-03-1799

Overleden

16-05-1892

Moeder

Rinske Pieters van der Meer

Geboren

1799

Overleden

29-02-1864

26-05-1855

te

Idaarderadeel

Met

Doetje Jelles Spijkstra

Geboren

Overleden

Kinderen

27-12-1877

te

Idaarderadeel

Met

Marijke Hendriks Wijnia

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen