Jan Eesges Terpstra

Geslacht
Leeftijd

86

Geboren

18-02-1834

te

Warstiens

Gedoopt

te

Overleden

07-11-1920

te

Goutum

Begraven

te

Vader

Eezege (Eesge) Meines Terpstra

Geboren

14-03-1799

Overleden

16-05-1892

Moeder

Rinske Pieters van der Meer

Geboren

1799

Overleden

29-02-1864

15-05-1858

te

Idaarderadeel

Met

Froukje Gjalts van der Meer

Geboren

21-01-1836

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen