Jan Wijbrens Sikma

Geslacht
Leeftijd

73

Geboren

23-01-1877

te

Giekerk

Gedoopt

te

Overleden

18-12-1950

te

Wanswerd a.d. Streek

Begraven

22-12-1950

te

Birdaard

Vader

Wijbren Jans Sikma

Geboren

Overleden

03-06-1879

Moeder

Geertje Johannes Bakstra

Geboren

Overleden

26-02-1882

07-05-1904

te

Tietjerksteradeel

Met

Aukje Ritskes Bergsma

Geboren

14-07-1880

Overleden

07-05-1968

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen