Jitske Ulbes Pranger

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Jorwerd

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Ulbe Ruurds Pranger

Geboren

Overleden

Moeder

Tjipkje Feddes de Vries

Geboren

Overleden

19-06-1866

te

Idaarderadeel

Met

Abraham Keimpes Hoekstra

Geboren

28-07-1835

Overleden

20-09-1915

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen