Pieter Pieters Meindertsma

Geslacht
Leeftijd

44

Geboren

11-04-1889

te

Hallum

Gedoopt

te

Overleden

25-04-1933

te

Deersum

Begraven

te

Raard (Westdongeradeel)

Vader

Pieter Jans Meindertsma

Geboren

18-11-1852

Overleden

13-03-1936

Moeder

Neeltje Renderts Tolsma

Geboren

14-11-1853

Overleden

01-01-1936

30-04-1918

te

Ferwerderadeel

Met

Dieuwke Baukes van der Velde

Geboren

15-09-1890

Overleden

11-02-1933

Kinderen

Jitske
Neeltje
Baukje

Notities

Gegevens over het voorgeslacht van Pieter staan in het Familieregister van Meindertsma’s uit Ee, Oostrum en Tergracht o/d Hallum (zie bronnen)

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen