Toltje Jans van der Meer

Geslacht
Leeftijd

90

Geboren

04-03-1899

te

Wirdum (Fr)

Gedoopt

te

Overleden

05-08-1989

te

Beetgumermolen

Begraven

te

Menaldum

Vader

Jan van der Meer

Geboren

27-08-1848

Overleden

17-02-1938

Moeder

Rinske Sipkes Visser

Geboren

11-02-1858

Overleden

22-05-1904

05-05-1920

te

Baarderadeel

Met

Jitze Stienstra

Geboren

23-10-1892

Overleden

24-05-1954

Kinderen

IJnze Jitzes
Jan
Renske
Trijntje
Hendrik
Jelle
Fokje
Geertje
Sipke

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen