Tietje Rutgers Kramer

Geslacht
Leeftijd

74

Geboren

23-06-1864

te

Marssum

Gedoopt

te

Overleden

13-07-1938

te

Engelum

Begraven

te

Vader

Rutger Hendriks Kramer

Geboren

10-01-1829

Overleden

24-11-1896

Moeder

Grietje Piers Bottinga

Geboren

17-04-1826

Overleden

14-02-1867

29-05-1870

te

Menaldumadeel

Met

Pier Swierstra

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen