Geertje Rutgers Kramer

Geslacht
Leeftijd

78

Geboren

11-02-1860

te

Marssum

Gedoopt

te

Overleden

30-09-1938

te

Dronrijp

Begraven

te

Vader

Rutger Hendriks Kramer

Geboren

10-01-1829

Overleden

24-11-1896

Moeder

Grietje Piers Bottinga

Geboren

17-04-1826

Overleden

14-02-1867

27-05-1886

te

Menaldumadeel

Met

Tjibbe Bonga (Wendelaar Bonga)

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen