Annigje Koopmans

Geslacht
Leeftijd

Geboren

07-07-1868

te

Janum

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Symen Dirks Koopmans

Geboren

Overleden

Moeder

Janke Klazes Roeda

Geboren

Overleden

26-04-1890

te

Dantumadeel

Met

Jacob Dirks Kalma

Geboren

28-07-1864

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen