Klaas Willems Kooistra

Geslacht
Leeftijd

61

Geboren

1773

te

Tietjerk

Gedoopt

te

Overleden

28-04-1834

te

Warstiens

Begraven

te

Vader

Willem Sipkes

Geboren

Overleden

18-01-1796

Moeder

Trijntje Jans

Geboren

Overleden

18-10-1793

te

Met

Jeltje Sjoerds

Geboren

Overleden

Kinderen

16-07-1815

te

Idaarderadeel

Met

Wytske Abes Oevering

Geboren

08-03-1773

Overleden

13-12-1856

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen