Jeltje Doedes de Jong

Geslacht
Leeftijd

89

Geboren

1758

te

Cornjum

Gedoopt

te

Overleden

10-01-1847

te

Huizum

Begraven

te

Vader

Doede Doedes de Jong

Geboren

Overleden

Moeder

Baukje Rinses

Geboren

Overleden

te

Met

Jisse (Jesse) Tjipkes

Geboren

Overleden

<1803

Kinderen

Doede Jisses

te

Met

Gerrit Jans van der Meer

Geboren

25-04-1749

Overleden

08-03-1817

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen