IJnse de Jong

Geslacht
Leeftijd

80

Geboren

31-12-1864

te

Birdaard

Gedoopt

te

Overleden

08-02-1945

te

Wanswerd

Begraven

12-02-1945

te

Jislum

Vader

Wieger Jarigs de Jong

Geboren

Overleden

Moeder

Joukje Aukes Leistra

Geboren

Overleden

09-05-1896

te

Dantumadeel

Met

Fokje Ritskes Bergsma

Geboren

22-02-1875

Overleden

01-05-1945

Kinderen

Jitske IJnses
Wieger IJnses
Ritske IJnses

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen