Gerben Martens Broekens

Geslacht
Leeftijd

66

Geboren

30-09-1827

te

Ternaard

Gedoopt

te

Overleden

12-01-1894

te

Minnertsga

Begraven

te

Vader

Marten Gerbens Broekens

Geboren

17-06-1799

Overleden

28-11-1870

Moeder

Hitje Rinses Spoelstra

Geboren

17-03-1802

Overleden

31-03-1866

02-06-1854

te

Westdongeradeel

Met

Antje van der Ploeg

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen