Tjerk Jelles Bottinga

Geslacht
Leeftijd

Geboren

29-01-1788

te

Wijns

Gedoopt

27-04-1788

te

Wijns

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Jelle Thomas Bottinga

Gedoopt

25-04-1751

Overleden

09-02-1839

Moeder

Willemke Tjerks

Geboren

25-01-1755

Overleden

27-06-1835

01-11-1812

te

Tietjerksteradeel (mairie Oenkerk)

Met

Haukje (Houkje) de Vries

Geboren

24-12-1787

Overleden

23-09-1826

Kinderen

03-06-1830

te

Idaarderadeel

Met

Sytske Pieters van Dijk

Geboren

1803

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen