Sjoerd Thomasz Bottinga

Geslacht
Leeftijd

72

Geboren

23-11-1885

te

Raard (Westdongeradeel)

Gedoopt

te

Overleden

17-01-1958

te

Dokkum

Begraven

te

Raard (Westdongeradeel)

Vader

Thomas Sjoerds Bottinga

Geboren

24-07-1855

Overleden

26-12-1931

Moeder

Eelkje Harmens Sliep

Geboren

28-06-1854

Overleden

22-06-1930

22-08-1912

te

Dantumadeel

Met

Rinske Wiegersma

Geboren

26-09-1886

Overleden

21-10-1965

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen