Antje Piers Bottinga

Geslacht
Leeftijd

81

Geboren

19-03-1792

te

Lekkum

Gedoopt

06-04-1792

te

Lekkum

Overleden

07-05-1873

te

Stiens

Begraven

te

Vader

Pier Thomas

Gedoopt

19-03-1752

Overleden

26-04-1808

Moeder

Fokje Annes Bottinga

Geboren

1761

Overleden

15-06-1831

22-04-1813

te

Leeuwarderadeel

Met

Doede Jisses Algra (Algera)

Geboren

17-09-1788

Overleden

06-06-1819

Kinderen

Jisse Doedes

18-05-1822

te

Leeuwarderadeel

Met

Fokke Joukes Kramer

Geboren

26-08-1795

Overleden

18-08-1841

Kinderen

Sjoukje Fokkes
Pier Fokkes
Jouke Fokkes
Doede Fokkes
Klaas Fokkes
Klaaske Fokkes
Klaas Fokkes
Anne Fokkes
Dirk Fokkes

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen